Drammens Port- og Gjerdefabrikk AS er lokalisert i Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen.